Ausgewählt nach Quelle: "Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina" (1 Einträge)

Ansicht


Alle markieren

Verfasser:

Sándor,Szakáll ; Dill,Harald G. ; Melcher,Frank

Titel:

Hinsdalit : egy új APS-ásvány a Velencei-hegységböl (Nadap, Meleg-hegy) = Hinsdalite : a new APS mineral from Meleg Hill, Nadap (Velence Mountains, Hungary)

Erscheinungsjahr:

2007

Eintragsnummer 1433 in Datenbank ZSNab2007